List of the Winners: Daily
September 28, 2017

नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताको लागी सुनौलो अवसर
नेपाल टेलिकमको मोवाइलबाट ३१०१० मा एस एम एस पठाई Quiz Contest मा सत्रियताका साथ भाग लिई
प्रत्येक दिन Smart Phone- १,
प्रत्येक हप्ता Laptop – १
प्रत्येक महिना Suzuki Gixxer Motor Bike– १ जित्नुहोस 
सहभागीता लिनको लागि तुरुन्त मोवाइलको Messages box मा quiz लेखी ३१०१० मा एस एम एस पठाउनुहोस
Quiz Contest मा कसरी सहभागीता जनाउने ?
Quiz Contest मा भाग लिनको लागि मोवाइलको Messages box मा जानुहोस र Message मा quiz लेखी ३१०१० मा Send गर्नुहोस तपाइको मोवाइलमा बधाइ र सूचनाहरु संगै पहिलो प्रश्न सोधिनेछ त्यस पछि तपाईलाई सोधेको प्रश्न राम्रो संग पढी त्यसमा भएको विकल्पहरुको सहि उत्तर पत्ता लगाई सहि बिकल्पको नम्वर Type गरी Send गर्नुहोस ।
• तपाईले दिनुभएको उत्तर ठिक भएमा तपाइले प्रश्नमा भन्ने बमोजिम अंक प्राप्त गनुहुनेछ । बेठिक भएमा अंक १ काटिने छ । यसरी तपाईले Quiz Contest मा सक्रियताकासाथ भाग लिन सक्नुहुन्छ । यसै गरि प्रत्येक दिन जस्ले सवै भन्दा बढि अंक प्राप्त गनुहुनेछ उहानै त्यो दिनको बिजेता घोषणा हुनुहुनेछ, त्यसैगरी हप्ताको सवैभन्दा वढी अंक जस्ले प्राप्त गनुहुनेछ , उहानै त्यो हप्ताको बिजेता घोषणा हुनुहुनेछ, त्यसै गरी महिनाको सवैभन्दा वढी अंक जस्ले प्राप्त गर्नुहुनेछ उहानै त्यो महिनाको बिजेता घोषणा हुनुहुनेछ । यो अटोमेटिक रोवट स्टिम बाट सोघिने र गणना हुने प्रविधि हो, जस्ले वास्तवकि उच्च अंक प्राप्त गर्दछ उ अटोमेटीक रोवट प्रबिधि बाट स्वत बिजेता घोषित हुन्छ । यसमा मानवीय हस्तक्षप हुनसक्दैन ।
• तपाई कुन तहमा हुनुहुन्छ त्यसको जानकारी लिनको लागि :
-प्रत्येक दिनको लागि TOP टाईप गरी ३१०१० मा Send गरी आफ्नो तह थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
-प्रत्येक हप्ताका लागि TOPWEEK टाईप गरी ३१०१० मा SEND गरी आफ्नो तह थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
-प्रत्येक महिनाको लागि TOP MONTH टाईप गरी ३१०१० मा SEND गरी आफ्नो तह थाहा पाउन सक्नुहुनेछ ।
– प्रत्येक दिन प्रत्येक हप्ता र प्रत्येक महिनाका बिजेताहरुको नाम र मोवाइल नम्वर हाम्रो वेवसाइटमाWWW.QUIZCONTESTNEPAL.COM रWWW.KRISTMEDIA.COM.NP मा प्रकाशित गरिनेछ 

1 Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.