About us

नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताको लागी सुनौलो अवसर
नेपाल टेलिकमको मोवाइलबाट ३१०१० मा एस एम एस पठाई Quiz Contest मा सत्रियताका साथ भाग लिई
प्रत्येक दिन Smart Phone- १,
प्रत्येक हप्ता Laptop – १
प्रत्येक महिना Suzuki Gixxer Motor Bike– १ जित्नुहोस 
सहभागीता लिनको लागि तुरुन्त मोवाइलको Messages box मा quiz लेखी ३१०१० मा एस एम एस पठाउनुहोस